Mgr.Ľubomír Kepič

Okruhy: spracovanie sekvencií, počítačová grafika, figurálne kreslenie

Mgr. Andy Mášik

Okruhy: výtvarná príprava, 3D modelovanie, figurálne kreslenie

Mgr.art.Peter Suchanský

Okruhy: počítačová grafika, priestorový dizajn, figurálne kreslenie

Mgr.art.Katarína Šantová

Okruhy: počítačová grafika, priestorový dizajn, dejiny výtvarnej kultúry

Mgr.art. Radoslava Domonkoš Macejová

Okruhy: výtvarná príprava, figurálne kreslenie, dejiny výtvarného kultúry

Mgr.art. Vladimír Petruščák

Okruhy: počítačová grafika, priestorový dizajn, 3D modelovanie

Mgr.art. Peter Beňo

Okruhy: fotografia, priestorová tvorba, technológie a materiály

Mgr.Viktória Sabadošová

Okruhy: digitálna maľba, počítačová grafika, GUI/GUIX

Mgr.art. Ľubomír Štec

Okruhy: animácia, písmo, počítačová grafika, fotografia

Ing. Angelika Turóczy

Okruhy: informatika, programovanie, web dizajn