PRIESTOROVÝ DIZAJN

Priestorový dizajn zahŕňa výúčbu v programoch dizajnu: Adobe Master Collection CS 6: Photoshop, Illustrator, InDesign a 3Ds Max,

ZBrush. 

Vyučuje sa príprava do 3D tlače, animácií, PC hier.

Príprava architektonických, interiérových a dizajnérskych modelov.

Téma: Svetelný objekt

Študenti riešili tému svetla v interiéri ľubovoľnou formou. 

S. Luščáková
S. Luščáková

LED it bee

S. Luščáková
S. Luščáková

LED it bee

M. Belák
M. Belák

Hologram VÝCHOD SLNKA

V. Adamová
V. Adamová
D. Vecserová
D. Vecserová
K. Kolesárová
K. Kolesárová

BubbleBulbs

Technológie a materiály​

V rámci predmetu TECHNOLÓGIE študenti experimentujú s modernými technologickými postumi a netradičnými materiálmi (rezanie laserom a vodným lúčom, 3D tlač, 3D skener, CAD)

D.Miklošová
D.Miklošová

variabilný objekt (preglejka, laser cut)

P.Kertes
P.Kertes

variabilný objekt (preglejka, laser cut)

D. Sanchez
D. Sanchez

variabilný objekt (preglejka, laser cut)

Dominika Gurska
Dominika Gurska

variabilný objekt (preglejka, laser cut)

D.Gurská
D.Gurská

variabilný objekt (preglejka, laser cut)

K.Kolesárová
K.Kolesárová

variabilný objekt PRESÝPACIE HODINY (preglejka, laser cut)

Produktový dizajn​

Zahŕňa navrhovanie interiérových doplnkov a každodenných objektov (nábytok, obaly, dekoračné prvky...)

star zhora.jpg
star zhora.jpg
preview socha_03.jpg
preview socha_03.jpg
B. Kompus
B. Kompus
miska vzor.jpg
miska vzor.jpg

D. Gurská

obal na matičnú dosku
obal na matičnú dosku

D. Sánchez

krb obluk.jpg
krb obluk.jpg
Interiérový dizajn​​

Zahŕňa tvorbu interiérov verejných a súkromných priestorov (miestnosti, kúpeľne, obchody...)

interiér obchodu s topánkami
interiér obchodu s topánkami
ihrisko pôdorys
ihrisko pôdorys
prvok na detské ihrisko
prvok na detské ihrisko
návrh na interiér obchodu
návrh na interiér obchodu
Experimentálny (autorský) dizajn​

V rámci predmetu PRAKTICKÉ CVIČENIA sa realizujú návrhy na netradičné riešenia každodenných tém

maska_toxic.jpg
maska_toxic.jpg

D.Gurská

eko saty.jpg
eko saty.jpg
peracnik.jpg
peracnik.jpg