4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SŠ

 

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

 

Podmienky prijatia: osobný pohovor a prezentácia vlastných prác

Súkromná stredná odborná škola

Postupimská 37, Košice

  • Absolvent študijného odboru grafický a priestorový dizajn ovláda súčasné trendy v oblasti komunikačného, interiérového a produktového dizajnu.
  • Študent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti dizajnu a architektúry, ale aj v oblasti teórie výtvarného umenia a príbuzných odborov.
  • Absolvent nájde uplatnenie v grafických štúdiach, reklamných agentúrach, interiérových štúdiách, prípadne ako grafik/dizajnér vo vlastnom dizajnérskom štúdiu.
  • Štúdium napomáha rozvíjať kreatívne myslenie, učí zmysluplne obhajovať účelné myšlienky a metódy vo svojom odbore.
  • Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu.